Wyszukiwarka producentów:
Warunki reklamacji i zwrotu

1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Wagonowa 16, 87-140 Chełmża lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@merdam.pl

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

1.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Wagonowa 16, 87-140 Chełmża lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@merdam.pl

 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

1.3 Procedury reklamacji uszkodzonego towaru:

Jeżeli przy obiorze towaru stwierdzą Państwo, że jest uszkodzony należy niezwłocznie w obecności kuriera spisać protokół szkody, jeżeli uszkodzenie zostało stwierdzone po rozpakowaniu towaru należy skontaktować się z nami, bądź bezpośrednio z firmą kurierską w celu wezwania kuriera do spisania protokołu szkody - na spisanie protokołu mają państwo 7 dni od dania otrzymania przesyłki. 

Następnie protokół wraz z oryginałem paragonu oraz ręcznie napisanym oświadczeniem o zrzekaniu się praw do reklamacji u przewoźnika należy odesłać pocztą polską na nasz adres, od dania otrzymania niniejszego listu mamy 7 dni na wysłanie do Państwa nowego nieuszkodzonego towaru.

Mogą państwo także odesłać uszkodzony towar na swój koszt, my po otrzymaniu towaru wyślemy nowy w przeciągu 7 dni. Przeważnie czas ten ulega znacznemu skróceniu.  

 

2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


2.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas emailowo: biuro@merdam.pl lub telefonicznie (56) 675-25-32 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres emailowy : biuro@merdam.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
 2. Wzór odstąpienia od umowy został Państwu przesłany drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia, mogą Państwo pobrać go z tego linku: WZÓR  

2.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3. Skutki odstąpienia od umowy

3.1  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.2 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.3 Jeżeli konsument otrzymał zakupioną rzecz:

 1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres F.H. "MARCIN" Jarosław Najdowski, ul Wagonowa 16; 87-140 Chełmża, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Bądź też skontaktować się z nami w celu zamówienia kuriera na nasz kosz (kwota odbioru i dostarczenia do naszej siedziby to 13 PLN) - kwota 13 PLN zostanie odliczona od kwoty do zwrotu za zakupioną rzecz. 
 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 25.12.2014

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl